De laatste tempels en de opkomst van het Christendom

Moderator: yuti

De laatste tempels en de opkomst van het Christendom

Berichtdoor ancheperoere » Di Nov 06, 2007 9:10 pm

In de loop van de derde en vierde eeuw n.Chr. kreeg het christendom steeds meer aanhang onder de gewone bevolking van Egypte. Vanaf de vroege vierde eeuw waren ook de romeinse keizers toegetreden tot het Christelijk geloof, te beginnen met Constantijn de Grote (307 - 337 n.Chr.). Aan het einde van de vierde eeuw werd het vrijwel onmogelijk om de oude godencultus in leven te houden. Vanaf die tijd koos keizer Theodosius I (383 – 395 n. Chr. ) echter een harde lijn tegen het heidendom.
In 388 zond hij een prefect naar Syrië, Klein Azië en Egypte met als doel om de heidense gemeenschappen te ontbinden en om de heidense tempels af te breken cq. te sluiten. Ook werden de subsidies van staatswege aan de tempels stopgezet . In 389 heeft Theodosius een verbod uitgevaardigd op heidense feesten, in 391 werd een verbod uitgevaardigd op heidense offers en werden de meeste heidense tempels gesloten. In 392 werden de heidense cultussen verboden en heidenen konden geen officiële ambten meer bekleden.

Theodosius stimuleerde ook acties tegen de heidense tempels, wat er ondermeer in 392 toe leidde dat het Serapeum in Alexandrië door de christelijke meute werd geplunderd en verwoest. De tempel van Philae bleef echter tot in de tijd van Justinianus in functie. Reden hiervoor was dat de tempel een belangrijk heiligdom was voor de Blemmyers, een volk dat ten zuiden van de romeinse grens in Nubië woonde. Dit was een bewuste politieke actie om de Nubische stammen rustig te houden. In 452 n.Chr. werd het beeld van Isis uit de tempel meegenomen door de Nubische stammen en in 535/537 gaf Justinianus zijn generaal Narsus de opdracht te tempel te sluiten, de priesters gevangen te nemen en de beelden uit de tempel naar Constantinopel te sturen. Dit is het einde van de laatste oud-egyptische cultus.

Maar is dit werkelijk het verhaal? Of is er sprake van een langer proces van Christianisering? Zoals de meesten van ons wel weten, was de tempel van Luxor in de loop van de 3e eeuw n.Chr. al buiten gebruik geraakt. Dat is dus een stuk eerder. De romeinse tempelbouw overziende lijkt het erop dat in de 2e eeuw n.Chr. en de eerste decennia van de 3e eeuw n.Chr. tot in de Severische tijd nog redelijk wat gebouwd is, cq. zijn tempels in deze periode nog veelvuldig gedecoreerd. Hierna lijkt de tempelbouw af te nemen, maar zeker niet stilgevallen is, getuige het tempelrelief van de romeinse keizer Maximianus Daia (305 – 313 n.Chr.) uit Tahte/Toeto (zie ander topic in deze rubriek van mij onder 'Laatste tempelreliefs). Ook zijn de heidense tempels van staatswege nog gedurende het grootste gedeelte van de 4e eeuw financieel gesteund. Toch lijkt er in de loop van de 3e eeuw een omslag plaats te vinden. Egypte werd geleidelijk steeds christelijker en er bleven een beperkt aantal ‘haarden’ van het heidense geloof bestaan.

Het zou aardig zijn om inzicht te krijgen in de bouwactiviteiten aan egyptische tempels in de 3e en 4e eeuw n.Chr. Wellicht dat dan een beter idee gevormd kan worden hoe het oude egyptische geloof dan geleidelijk verdween. Wat is het echte verhaal?
ancheperoere
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Do Jan 11, 2007 3:18 pm

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Zo Nov 25, 2007 5:46 pm

Ancheperoere schreef:
Het zou aardig zijn om inzicht te krijgen in de bouwactiviteiten aan egyptische tempels in de 3e en 4e eeuw n.Chr.

Wéér :oops: als bron gebruikend ‘Temples of the Last Pharaohs’ van Dieter Arnold, was er in de 3de en 4de eeuw na na.Chr. niet veel bouwactiviteit te bespeuren.

Septimus Severus zou behalve het stilleggen van de muzikale carrière van een Memnonkolos te Thebe, ook in Alexandrië onder meer een tempel voor de godin Cybele ingewijd hebben.

( In de thermen van Caracalla in Rome bevond zich een Serapeum.)

Diocletianus liet de zogenoemde ‘zuil van Pompeius oprichten in het Serapeum van Alexandrië.
De tempel van Luxor werd veranderd in een militair fort. Een ciborium met vier zuilen en een altaar of een troon werd voor een aangepaste apsis geplaatst op het einde van de tempel.
viewtopic.php?t=179&mforum=prkmthetegyptef
De voornaamste ingang van de tempel te Philae werd verplaatst van het zuiden naar het noorden, met een nieuwe toegangspoort.

Tijdens de regering van Constantijn de Grote werd(en) een (of twee) obelisk(en) naar Rome verplaatst.

Dieter Arnold zegt dat er tijdens de periode 180-430 na Chr. eigenlijk geen religieuze bouwactiviteit van betekenis in Egypte te bespeuren is.

Dit veranderende onder Theodosius I met de bouw van de kathedraal van Hermopolis in 430-440 na Chr., de kerk te Deir el-Abyad 440 na Chr. en St. Menas te Abu Mina uit dezelfde periode.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6384
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor ancheperoere » Zo Nov 25, 2007 10:21 pm

Beste Philip Arrhidaeus. Ik begrijp heel goed dat je Temples of the Last Pharaohs’ van Dieter Arnold gebruikt. Het is een geweldig boek en ik neem het graag ter hand! een meer uitgebreide reactie van mij hier komt nog! Ik vind het fascinerend (en triest) tegelijkertijd om te zien dat de oud egyptische cultuur, dwz. tempelbouw, geloof en alles wat daarmee samenhangt in de loop van de 3e eeuw verdwijnt. In tegenstelling tot wat Dieter Arnold zegt dat er tijdens de periode 180-430 na Chr. eigenlijk geen religieuze bouwactiviteit van betekenis in Egypte te bespeuren is, dat ligt denk ik iets genuanceerder. Cartouches van romeinse keizers als pharao's zijn in Esna en Kom Ombo nog vrij laat te vinden. Dit zijn wel de enige tempels waar zij now werden genoemd. Traianus Decius is de laatste die rond 249/51 wordt genoemd in Esna. Hierna wordt geen enkele romeinse keizer meer genoemd als in hieroglyphen, tot het die paar steenblokken uit Tahta/Toeto. Deze periode lijkt samen te vallen met de crisis binnen het Romeinse Rijk, wanneer het zeer waarschijnlijk dat de soldatenkeizers die elkaar in een hoog tempo opvolgden de staatssteun aan de tempels stop hebben gezet omdat zij het geld nodig hadden om zichzelf staande te houden tegen andere usurpators. Bovendien is Egypte gedurende enige jaren nog onderdeel geweest van het koninkrijk van Zenobia, koningin van Palmyra. Het zou mogelijk zijn dat de bestaande religieuze structuren niet meer konden voorzien in de behoeften van de egyptische bevolking, nu alle steun intetrokken was. Geen geld meer voor tempelbouw, weinig priesters, geen geld om mogelijk een sociaal-religieuze structuur meer te onderhouden. Het is goed mogelijk dat het christendom in de tweede helft van de 3e eeuw in dit gat is gedoken. Daarmee is niet gezegd dat het oude geloof geheel verdwenen was, want op sommige plaatsen ging deze tot ver in de vierde eeuw door. Denk aan de verering van de Bouchos-stier (aantoonbaar tot ca. 340 n.Chr.) en de activiteiten in Philae (priesteractiviteit rond 394 n.Chr. en de Isiscultus die om diplomatieke redenen tot ca. 530 bewust werd getolereerd), maar het christendom lijkt in de 4e eeuw wel de overhand te krijgen cq. het oud-egyptische geloof is dan wel nagenoeg overal verwenen en had kennelijk niet meer de veerkracht om na de crisis van de 3e eeuw op te krabbelen.

O, voor ik het vergeet, uit de literatuur kennen we nog een ander voorbeeld van oud-egyptische religieuze activiteit. In het jaar 362 werd door de stadhouder in Egypte in een brief aan keizer Julianus Apostata (groot voorvechter van het heidense geloof) aan de vooravond van zijn grote campagne tegen de Sassaniden (Persen) bericht dat er een nieuwe Apisstier gevonden was. Op dat moment was de apiscultus in Memphis nog levend.Hij heeft denk ik gelijk als het gaat om bouw van compleet nieuwe tempels. Of er in de periode tussen zeg maar 300 n.Chr. en 430 n.Chr. geen christelijke gebouwen zijn opgetrokken van betekenis, dat durf ik ook niet zomaar te stellen. Daar weet ik niet genoeg van.
ancheperoere
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Do Jan 11, 2007 3:18 pm

Berichtdoor Abusir » Do Nov 29, 2007 10:31 am

ancheperoere schreef: Ik vind het fascinerend (en triest) tegelijkertijd om te zien dat de oud egyptische cultuur, dwz. tempelbouw, geloof en alles wat daarmee samenhangt in de loop van de 3e eeuw verdwijnt.


Ik denk dat het allemaal zo'n vaart niet heeft gelopen met de teloorgang van de oudegyptische godsdienst in de derde eeuw na christus. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen de geinstitutionaliseerde cultus met overheidssteun, best gekend vanuit het perspectief van de oudegyptische tempel, en de persoonijk geloofsbelevenis van de egyptische bevolking.

Het staat zeker vast dat reeds in de tweede helft van de tweede eeuw na christus er steeds minder fondsen voorhanden waren voor de bouw en werking van de oudegyptische cultus in de tempels. In vergelijking met de constructie-boom onder de Julisch-Claudische dynastie (zie het overzicht in Arnold, Temples of the Last Pharaohs), vallen de bouwactiviteiten op de tempeldomeinen vanaf de tweede helft van de tweede eeuw na christus zeer pover uit. Het naderende einde van de Pax Romana en de crisis in het rijk ten tijde van de soldatenkeizers hebben hier zeker een rol gespeeld. Het wegvallen van de financiele steun vanwege de staat is duidelijk te merken op de tempeldomeinen. Aan de andere kant mogen we echter ook niet vergeten dat reeds in de Julisch-Claudische periode een aantal aktiviteiten op de tempeldomeinen het resultaat waren van lokale financiele steun. Een goed voorbeeld hiervan zijn de constructies opgericht door Parthenios op het tempeldomein van Koptos (toegangspoorten en omwallingsmuren) in de eerste helf van de eerste eeuw na christus.

Het oudegyptische geloof en de geloofsbelevenis ging echter zeker niet verloren met het einde van de grote aktiviteiten op de tempeldomeinen en het verlies van de financiele steun. Het geloof leefde grotendeels verder op een veel klenere schaal, in de familiale kring en in de dorpsgemeenschap. Dat is een aspect van het oudegyptisch geloof waar tot op heden weinig aandacht aan is besteed, en waar oudere opgravingen vaak weinig tot geen aandacht aan hebben besteed. Er zijn echter tal van voorbeelden van het voortleven van het oudegyptisch geloof zelfs nadat de romeinse keizers het christelijk geloof als staatsgodsdienst hadden aangenomen (zie de voorbeelden in het voorgaande bericht van Ancheperoere bijvoorbeeld). Gedurende de vierde eeuw na christus was er bijvoorbeeld een jaarlijkse pelgrimstocht van Armant naar de tempel van Hatshepsut in Deir el-Bahari (Lajtar, Adam, ‘Proskynema Inscriptions of a Corporation of Ironworkers from Hermonthis in the Temple of Hatshepsut in Deir el–Bahari: New Evidence for Pagan Cults in the 4th Cent. A.D.’, Journal of Juristic Papyrology 21 (1991), p. 53–70.). En zo zijn er tal van andere voorbeelden. Een uitgebreide studie van het voortleven van de oudegyptische godsdienst in deze period is ook te vinden in het werk van David Frankfurter, Religion in Roman Egypt: Assimilation and Resistance, Princeton 1998 (ISBN 978-0-691-07054-4) - alhoewel niet iedereen het eens is met sommige van zijn conclusies.

Het christelijk geloof is inderdaad in het vacuum gesprongen dat was ontstaan na het wegvallen van de financiele steun aan de egyptische godsdienst en heeft in Egypte de rol van 'staatsgodsdienst' overgenomen, maar zelfs lange tijd nadien leefde het geloof nog verder onder de gewone bevolking. Een vrij interessant boek omtrent het voortleven van enkele aspecten (vooral 'magische') van het oudegyptische geloof in het huidige Egypte is te vinden in het boek van Anthony Sattin, The Pharaoh's Shadow: Travels in Ancient and Modern Egypt, Londen 2000. Nog veel beter (en de basis voor het werk van Sattin) is het oudere werk van Winifred S. Blackman, The Fellahin of Upper Egypt: Their Religious, Social and Industrial Life, with Special Reference to Survivals from Ancient Times, London 1927.
Abusir
 
Berichten: 95
Geregistreerd: Vr Apr 27, 2007 9:14 am
Woonplaats: Praag, Tsjechie

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Za Dec 01, 2007 1:47 am

Ancheperoere en Abusir, bedankt voor al jullie informatie.

Ik vind dit fascinerend en eindelijk weet ik nu een goed boek over
viewtopic.php?t=9&mforum=prkmthetegyptef

Abusir schreef:
Nog veel beter (en de basis voor het werk van Sattin) is het oudere werk van Winifred S. Blackman, The Fellahin of Upper Egypt: Their Religious, Social and Industrial Life, with Special Reference to Survivals from Ancient Times, London 1927.

Mijn stapel wachtende lectuur zal er tijdens de feestdagen niet minder op worden. :D
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6384
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Abusir » Vr Jan 04, 2008 12:36 pm

Philip Arrhidaeus schreef: Mijn stapel wachtende lectuur zal er tijdens de feestdagen niet minder op worden.


Nog meer lectuur: Erik Hornung, 'Das esoterische Aegypten. Das geheime Wissen der Aegypter und sein Einfluss auf das Abendland', Munchen 1999, is recentelijk in Nederlandse vertaling verschenen ('De verborgen kennis van het oude Egypte', Den Haag 2007 - ISBN 9789062710331). In het eerste deel van het het tiende hoofdstuk ('De tradities van de Middeleeuwen') gaat Hornung, professor emeritus in de egyptologie aan de universiteit van Bazel, dieper in op het doorleven van het oudegyptische gedachtengoed in het christendom en de islam (o.m. concepten van het hiernamaals, geboorte van Horus, de overwinning van Horus en Seth als inspiratie voor Sint Joris en de draak, ...).

Het hele volume van Hornung is trouwens bijzonder interessant en biedt een algemene inleiding op (het ontstaan en de ontwikkeling) van een gebied dat door de meeste egyptologen wordt gemeden - de egyptosofie. In de woorden van Hornung (p. 9): 'de studie van een imaginair Egypte dat als diepste bron van alle geheime kennis geldt. Het gaat om Egypte als een tijdloos idee, dat met de historische werkelijkheid slechts in losse samenhang staat.' De soms wat stugge Nederlandse vertaling van het originele Duitse werk maakt niet elk hoofdstuk even vlot leesbaar, maar doet zeker niet af van de kwaliteiten van het boek. Een uitgebreide literatuurlijst is bovendien te vinden achteraan het werk. Aan het einde van het werk bleef ik achter met het gevoel dat heel wat aspecten van de egyptosofie door de eeuwen heen en ook nog in de moderne tijd eigenlijk een herinterpretatie zijn van een Laat Antieke interpretatie (en misconceptie?) van het faraonische Egypte, en maar heel weinig gemeen hebben met het oude Egypte - maar dat is natuurlijk een persoonlijke interpretatie.
Abusir
 
Berichten: 95
Geregistreerd: Vr Apr 27, 2007 9:14 am
Woonplaats: Praag, Tsjechie

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Za Jan 05, 2008 9:26 pm

Interessant boek.

We hebben het hier toch over een klassieke en in moderne tijden verder gezette esoterische benadering van de mystiek van het oude Egypte, een beetje zoals in deze post?
viewtopic.php?t=989&mforum=prkmthetegyptef

Mijn persoonlijke mening hierover is dat er in Egyptosofie eigenlijk dikwijls een beetje vergezochte, onnodige linken gelegd worden tussen de oud Egyptische mystiek enerzijds en klassieke mythologie en moderne opvattingen anderzijds … linken die al gelegd werden in klassieke tijd en soms duidelijker nagalmen dan het denken van de oude Egyptenaar zelf.

Niettegenstaande men in klassieke tijden wellicht iets dichter bij het denken – vooral het denken over het onverklaarbare - in het oude Egypte stond, probeerde men wellicht dit denken te doorgronden vanuit eigen leefwereld en standpunt. Nu is de meer esoterische benadering van de oud Egyptische mystiek een mengeling geworden van de klassieke kijk erop èn van onze moderne invalshoek.

Eerlijk: ik vind het ten andere moeilijk om me het denken van een doorsnee oud Egyptenaar eigen te maken. Door lange tijd met de cultuur en het geloof bezig te zijn, daagt je nu en dan wel wat, maar het blijft niet evident.
Het wordt makkelijker wanneer je jouw eigen opvattingen en de opvattingen van meer toegankelijke culturen gaat projecteren op de gedachtenwereld van een verdwenen beschaving en hun mystieke beleving.
Maar dit laatste geeft wellicht aanleiding tot op het eerste zicht makkelijker te aanvaarden conclusies, die echter vanzelfsprekend niet correct hoeven te zijn.

Onderaan deze pagina
http://www.synthese.ws/index.php?p=boek&n=699
staat iets wat ik wel interessant vind:
"Hij [Erik Hornung] laat zien welk een invloed het esoterische Egypte heeft gehad op tweeduizendjaar Europese geschiedenis."
Een esoterische Egyptomanie eigenlijk.

Ik bedoel: het is een interessant gegeven om dit fenomeen na te gaan, maar het is - voor mij persoonlijk - minder aangewezen om te gaan geloven in klassieke of moderne verkeerde interpretaties van de oud Egyptische mystiek.
De oud Egyptische mystiek moet men proberen te doorgronden door een oud Egyptische bril, wat niet voor de hand ligt natuurlijk.

Ben ik weer eens aan het raaskallen :) of zijn we het hier allemaal over eens?
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6384
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Vr Jan 25, 2008 8:38 pm

Wegens mijn persoonlijke voorzichte houding (om een prachtig voorbeeld van een understatement te gebruiken) tegenover de moderne esoterische benadering van de oud-Egyptische mythologie, liep ik misschien voor sommigen te hard van stapel in mijn vorig bericht.

En omdat ik me het boek welke Abusir aanraadde, aangeschaft heb:
'De verborgen kennis van het oude Egypte', door Erik Hornung
wou ik nog een aanvulling kwijt.

Het is een uitstekend boek :!:
maar de titel is een beetje misleidend ... in die zin dat hier helemaal (wat ook niet te verwachten viel bij Hornung) geen waarheden gezien worden in de klassieke of moderne esoterische interpretatie van het oude Egypte.

Als ik een voorbeeld mag geven van wat ik bedoel ...
Over het tarotkaartspel schrijft Hornung op p. 209 dat de vrijmetselaar Antoine Court de Gebelin de eerste was die in 1781 de idee verspreidde dat de tarotkaarten een Egyptische oorsprong hebben. Hij nam een 'Boek van Thot' als bron hiervoor en pretendeerde dat Thot in eigen persoon aan de oorsprong en het ontwikkelen van de kaarten stond.
http://www.aeclectic.net/tarot/cards/an ... tian.shtml
http://www.eutraco.com/esoterique/ddt/c ... enne-1.htm

Nu is het één ding om dit fenomeen interessant te vinden - en dat doe ik wel - maar het is een andere zaak hier echt geloof aan te hechten.

Als voorbeeld van dit 'geloven in' de uitleg op p.214-215 over Joseph Smith en de Mormonen.

Iedereen is vanzelfsprekend vrij om te geloven in wat hem of haar raakt of aanspreekt, maar Pr Kmt is geen plaats voor mensen die in dergelijk zaken geloven, want dan verzand je meestal in welles-nietes discussies.
Met dit in gedachten schreef ik dus mijn vorig bericht en daarom vroeg ik 'zijn we het hier allemaal over eens?'

Voor meer duidelijkheid geef ik hier de inhoud weer van het interessante boek van Erik Hornung:
Inleiding
Oudegyptische wortels van het 'andere' Egypte
Een vreemd wonderland aan de Nijl: de antieke schrijvers
Macht en invloed van de sterren
Alchemie: de kunst van verandering
Gnosis: de schepping als misstap
Hermetica: Thot als Hermes Trismegistus
Het Egypte van de toverkunsten
De verbreiding van Egyptische culten - Isis en Osiris
De tradities van de Middeleeuwen
De renaissance van de hermetica en de hiërogliefen
Reizen naar Egypte: wonder boven wonder
De triomf van de geleerdheid: Kircher, Spencer en Cudworth
'Reformatie van de hele wereld': de rozenkruisers
Het ideaal van een broederschap - de vrijmetselaars
Goethe en de Romantiek - 'hiëroglifisch denken'
Theosofie en antroposofie
Piramiden, sfinx en mummies - een vloek voor de farao's
Egypte à la mode: moderne egyptosofie en afrocentriek
Vooruitzicht: Egypte als hoop en alternatief

Met literatuurverwijzing en een behoorlijke index.
Leest zeer vlot vind ik, 'Over de Oud-egyptische Denkwereld' van dezelfde auteur vond ik iets moeilijker lezen. :wink:
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6384
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Za Jan 26, 2008 7:58 pm

Had graag nog twee zaken kwijt over het mogelijk in elkaar overvloeien van geloof of cultuur.

- Deze namiddag zag ik een boek van Kevin Rushby: 'Paradijs'. De auteur gaat onder meer de historische herkomst van het paradijs na ... hij start met de Griekse wereld zag ik.
Hij heeft het niet over de Velden (Field of Reeds, Field of Offerings) in het hiernamaals van het oude Egypte.

Waarmee ik helemaal niet bedoel dat hier de oorsprong ligt van de gedachte van het paradijs, maar dat wel eens aan deze evnetuele mogelijkheid voorbij gegaan wordt.

- 'The Fellahin of Upper Egypt' van Winifred Blackman heb ik me tweedehands kunnen aanschaffen ... warm aanbevolen: leest als een trein.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6384
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Abusir » Ma Jan 28, 2008 11:15 am

Philip Arrhidaeus schreef:Nu is het één ding om dit fenomeen interessant te vinden - en dat doe ik wel - maar het is een andere zaak hier echt geloof aan te hechten. Iedereen is vanzelfsprekend vrij om te geloven in wat hem of haar raakt of aanspreekt, maar Pr Kmt is geen plaats voor mensen die in dergelijk zaken geloven, want dan verzand je meestal in welles-nietes discussies. Met dit in gedachten schreef ik dus mijn vorig bericht en daarom vroeg ik 'zijn we het hier allemaal over eens?'

Aangezien de verwijzing naar het werk van Hornung op het forum van mijn hand is, wou ik nog even hetvolgende kwijt. Het was zeker niet mijn bedoeling een discussie te starten omtrent het waarheidsgehalte van een aantal egyptosofische stromingen. Ik ben het volledig met Philip Arrhidaeus eens dat dit forum zeker niet de plaats is voor een dergelijke discussie. Uit eigen ervaring weet ik hoe snel dit kan wegzinken in een zeer emotionele gedachtenwisseling...
Wat het werk van Hornung in mijn ogen echter zo interessant maakt is het overzicht dat er wordt geboden van de ontwikkeling van egyptosofistische tradities. Het is een onderwerp dat binnen de egyptologische wereld amper of niet wordt bekeken, ook al zijn we allen op de hoogte van het bestaan. Hornung behandeld eveneens niet de waarheidsgehalte van de egyptosofische stromingen, maar geeft een goed beeld omtrent hun ontstaan en verdere ontwikkeling, en dat maakt het boek op zich zeer interessante lectuur.
Abusir
 
Berichten: 95
Geregistreerd: Vr Apr 27, 2007 9:14 am
Woonplaats: Praag, Tsjechie


Terug naar Ptolemaeïsche en Romeinse perioden

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten

cron