Ilona Regulski - interview

Moderator: yuti

Ilona Regulski - interview

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Za Jan 12, 2008 9:29 pm

Interview met Dr. Ilona Regulski over het Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro, haar begeleiding van de studenten, over opgravingen en vroege schrifttekens.

Afbeelding

U bent sinds begin 2005 adjunct-directeur en programma-coördinator archeologie en egyptologie bij het Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro (NVIC).
http://www.nvic.leidenuniv.nl/index.php ... 74&session
Kunt u in grote lijnen uitleggen wat deze taak omhelst? Valt een administratieve taak mee in het bureaucratische Egypte?

Ilona Regulski: Ik heb eigenlijk weinig administratieve taken. Mijn hoofdbezigheden betreffen veldwerk in Egypte, wetenschappelijk onderzoek, en het inhoudelijk organiseren van het semester “Egyptology in the field”. Dit laatste is een verplicht studieonderdeel van 2-maanden voor Nederlandse en Vlaamse studenten die aan de universiteit van Leiden of Leuven een MA Egyptology doen. Het semester vindt altijd plaats in november en december en heeft de bedoeling de studenten te laten kennis maken met bepaalde aspecten van de studie Egyptologie die in Nederland en Vlaanderen moeilijk onderwezen kunnen worden. Het bestaat dus voor het grootste deel uit excursies, praktische oefeningen in het museum, het voorbereiden van presentaties ‘on site’ en het schrijven van een paper. Verder zit mijn voorjaar meestal vol met deelname aan archeologische projecten en de rest van het jaar met het schrijven van resultaten en onderzoek. Als adjunct-directeur heb ik nog wel wat management taken maar dat valt wel mee. Alleen maar toffe dingen dus! Voor de administratieve taken hebben we lokaal personeel.

Betekent deze job dat u permanent of een groot gedeelte van het jaar in Caïro verblijft? Vergeef een vraag van een verwende toerist: valt dat mee op lange termijn? Ook op sociaal vlak?
Ilona Regulski: Ik verblijf inderdaad het grootste deel van het jaar in Cairo, behalve de 2 zomermaanden. Dan ontsnap ik aan de hitte door in België te komen werken. En of dat meevalt! Cairo is een fantastische stad; het is een bruisende wereldstad die nooit slaapt en het is heel gemakkelijk om daarin mee te gaan. Er is altijd wel iets te beleven. België is bijzonder saai, hoor, in vergelijking met Cairo (de vergelijking is gepermitteerd daar er evenveel mensen in Cairo wonen als in heel België!). Veel mensen hebben een verkeerd beeld over de stad. De Arabische cultuur is erg mooi en interessant en natuurlijk vergt het wonen in een overwegend moslimland aanpassingsvermogen maar dat valt echt wel mee en je krijgt er veel voor terug. De Egyptische samenleving is een heel complexe en de extremen zijn dan ook enorm maar dat maakt het net interessant. Er bestaan ongelooflijk veel verschillende niveaus van mensen en dan heb ik het niet alleen over arm en rijk, maar ook over het opleidingsniveau, verschillen in godsdienstbeleving, kritische reflectie t.o.v. wat er actueel in de Arabische wereld gebeurd, etc. En zoals in België zoek je contact met de mensen die het dichts bij jou aansluiten wat die dingen betreft. Mijn vrienden in Cairo staan voor dezelfde dingen als mijn vrienden in België, alleen zien er een beetje exotischer uit :lol: Verder is er een hele grote buitenlandse gemeenschap die niet enkel uit verwende ‘expats’ bestaat. Ik kom constant heel interessante mensen tegen die elk hun eigen reden hebben om van Cairo te houden. Ik ken hier al veel meer mensen dan ik in België ken. Kortom, mijn leven hier is veel interessanter en zeker intenser!

Naast cursussen arabistiek en islamologie, egyptologie en Egyptische archeologie, las ik dat het Nederlands-Vlaams Instituut de taak op zich neemt om de Nederlandse en Vlaamse cultuur te verspreiden. Er wordt een cursus Nederlands gegeven … een bescheiden Vlaming vraagt dan: is hiervoor voldoende belangstelling?
Ilona Regulski: Onze cursussen Nederlands zit altijd vol. Op de inschrijvingsdag loopt het storm en we moeten altijd mensen weigeren. We hebben dit jaar zelfs een extra docente moeten aannemen. Het betreft vooral Egyptenaren die een Nederlandstalige partner hebben, die om welke reden dan ook naar Nederland of Vlaanderen reizen, of die in toerisme werken en een ‘speciale’ taal willen leren om zo meer werk te hebben.

U verzorgt het programma Egyptische archeologie voor studenten; acht weken met tal van excursies en twee weken Midden-Egypte. Hoe zelfstandig verblijven de studenten in Cairo en in welke mate worden ze begeleid tijdens de excursies?
Ilona Regulski:
De studenten moeten bij aankomst zelf een appartement zoeken. We helpen ze daar wel een beetje bij maar ze moeten wel zelf zoeken, onderhandelen over de prijs, het contract tekenen enzovoort. Dat gaat meestal heel goed en als er echt een probleem ontstaat, grijpen we in; we hebben allemaal veel ervaring met wonen in Cairo. Sommige stafleden wonen hier al 25 jaar! Tijdens de excursies en bij het voorbereiden van de presentaties, papers, etc., worden de studenten constant begeleid, meestal door mezelf. Het is geen toeristenreis maar een studiereis waarbij ik ‘on site’ doceer. Ook de praktische kant zoals transport en verblijf tijdens de excursies wordt voor hen geregeld. Ze hoeven zich alleen met egyptologie bezig te houden maar ze moeten wel hard werken; het is een vrij zwaar programma.

Afbeelding

Een vervulde droom voor de studenten … maar wellicht toch niet te onderschatten, zeker voor een eerste kennismaking met Egypte. Hun wedervaren is te volgen op de website van het NVIC. (Zo zag ik dat onder meer Filip Coppens in Abusir hierbij betrokken werd.) Zijn er ook studenten bij die het moeilijk hebben met het cultuurverschil of de werkomstandigheden ten velde?
Ilona Regulski:
Dat valt heel goed mee maar we bereiden ze dan ook heel goed voor. Er zijn altijd informatiebijeenkomsten in Leiden en Leuven en ze horen natuurlijk veel van hun voorgangers. Meestal ervaren de studenten die 2 maanden als uitermate positief. De meeste gaan zelfs met tegenzin terug naar huis. Bovendien zie ik goede studenten altijd terug op opgravingen of in Cairo om onderzoek te doen.

Ik had graag geïnformeerd naar het moment dat u uw roeping besefte. Om vooruit te lopen op uw antwoord zag ik op uw curriculum dat u op een bepaald ogenblik van studierichting veranderde: van kunst en grafisch ontwerp naar Egyptologie.
Ilona Regulski:
Oh, ja, een lang verhaal. Ik wilde eigenlijk altijd als kind al iets met archeologie doen, maar ben dan in de kunst terechtgekomen wat trouwens nog steeds een passie van mij is. Het is dan via het vak Kunstgeschiedenis dat ik weer terug in de oudheid terechtgekomen ben. Tijdens mijn opleiding Grafische vormgeving in Hasselt werd het vak Kunstgeschiedenis gedoceerd door dr. Stan Hendrickx, een gerenommeerd archeoloog en dikwijls werkzaam in Egypte. Hij heeft – onbewust – mijn oude interesse terug aangewakkerd.

U hebt aan tal van opgravingen deelgenomen, in en buiten Egypte. Waarvan getuige de indrukwekkende lijst op uw curriculum. http://www.nvic.leidenuniv.nl/index.php3?m=17&c=83
Ik wil u niet lastig vallen met alle vragen die bij me opkomen wanneer ik al die locaties bekijk … toch graag enkele van uw indrukken. Welke onderzoekingen hebben indruk op u gemaakt of waaraan hebt u de beste of de slechtste herinneringen?
Ilona Regulski:
Oh, dat is moeilijk en heeft erg met mijn persoonlijke ontwikkeling te maken. Voor het moment word ik meestal gevraagd omwille van mijn expertise (vb. Abydos, Saqqara, Abu Roash, Tell Iswid). Het is natuurlijk geweldig om op originele objecten met vroeg schrift te kunnen werken en het geeft heel veel voldoening om een dergelijk gespecialiseerde bijdrage te kunnen leveren. Dat is iets heel anders dan mijn vroegere projecten waar ik vooral aan deelnam om ervaring op te doen. Dan liggen de redenen waarom je een expeditie geslaagd vindt gewoon anders. Ik heb ook aan bijna alle projecten goede herinneringen. De opgravingen in Soedan waren een buitenbeetje omdat we daar in erg primitieve omstandigheden in extreme temperaturen moesten werken. Maar misschien net daardoor was dat een unieke ervaring. Het is ook gemakkelijker werken dan in Egypte en het is een prachtig land. Verder heeft Elkab natuurlijk een speciaal plaatsje in mijn hart omdat het daar allemaal begonnen is…

Afbeelding

U was inderdaad al vroeg in uw loopbaan betrokken bij het onderzoek naar vroege rotskunst. Heeft dit de basis gelegd voor uw onderzoek naar de overgang van afbeeldingen (of kunst?) naar schrifttekens?
Ilona Regulski:
Ik weet dat Dirk dit niet graag zal horen :wink: maar… ik denk van niet. Het is eerder mijn kunstopleiding die me in de richting van mijn doctoraatsonderwerp gestuurd heeft. Misschien eigen aan mijn specifieke kunstopleiding was dat ik getraind ben in het ‘zien’ van vormen en kleuren, iets wat bij veldwerk in Egypte erg geapprecieerd wordt. Epigrafie (lees: het herkennen van decoratie op soms wel heel erg beschadigde grafwanden) en paleografie zijn dan ook mijn specialiteiten. Ik wilde dus zeker iets doen met paleografie “studie van handschriften” doen en heb dan gekozen voor een studie naar de evolutie van vroege schrifttekens waarbij de nadruk vooral lag op verandering in de vormgeving van het teken.

Afbeelding

In uw artikel in Chronique d’Egypte 77 van 2002, p. 5-22 ‘Engraved Bovine Heads in the Elkab Area’ staan afbeeldingen uit El-Kayal (ontdekt door Dr. Dirk Huyge) waarbij een pluim afgebeeld wordt boven koppen van runderen. Er is een groot verschil met naturalistische afbeeldingen.
viewtopic.php?t=837&mforum=prkmthetegyptef
De afbeeldingen in uw artikel willen eerder symbolisch iets uitdrukken. Je zou in het oude Egypte misschien vooral geloofsuitingen verwachten in prehistorische kunst. Doch … was het willen weergeven van een symboliek van de heersers hiervoor de voornaamste drijfveer en later voor het ontwikkelen van het schrift, naast een werktuig voor organisatie en inventarisatie?
Ilona Regulski:
Ik ben niet zo goed thuis in prehistorische kunst maar het uitdrukken van macht en status van een heersende klasse (in de pré-dynastische tijd lokale ‘chiefdoms’) is in die vroege periodes altijd veel belangrijker geweest dan puur religieuze overwegingen. Die heersende klasse had een heel corpus van symbolen ter beschikking om hier uitdrukking aan te geven. Bij het steeds gecentraliseerder worden van de Egyptische maatschappij, wat uiteindelijk zal resulteren in de faraonische staat, is er een duidelijke ontwikkeling in de vormgeving en de dragers van deze machtssymbolen. Een aantal van de thema’s zullen overleven in de dynastische tijd (bijvoorbeeld het idee van ‘het overwinnen van de vijand’ zal een belangrijk element blijven in de faraonische kunst) maar een groot deel zal verdwijnen (ceramiek zal bijvoorbeeld deze belangrijke functie als drager van symbolische taferelen verliezen en ontwikkelen tot een puur utilitair gebruikvoorwerp). Bij het evolueren naar een eenheidsstaat ontstaat er een nieuwe heersende klasse die op andere manieren uitdrukking zal geven aan macht en status. Het ontstaan van het schrift speelt hierin een grote rol.
Het schrift is in de eerste plaats ontstaan (~3300 v.Chr.) in de context van een zeer gecentraliseerde administratie. Bijgevolg was het van bij aanvang iets elitairs. Het kunnen schrijven of toegang hebben tot geschreven bronnen was dus enkel weggelegd voor een kleine heersende klasse die al heel vlug haar status ging uitdrukken door het gebruik van schrift.
Het utilitaire en het ceremoniële of symbolisch ‘gebruik’ van schrift gaan dus hand in hand. Beschreven vazen en labels, en zegels, bijvoorbeeld, getuigen dus zowel van het elitair niveau van prestigieuze luxegoederen als van het leveren van deze goederen in aan zuiver administratieve context. Pure religieuze overwegingen zijn daar in deze vroege periode zeker niet bij. Dat komt pas in de derde dynastie (~2700), meer dan een half millennium later.

Begrijp ik het goed - als leek in deze materie – dat u voor uw doctoraatsverdediging ‘A Palaeographic Study of Early Writing in Egypt’ studie hebt moeten verrichten over wel erg verspreide bronnen in musea?
Zijn er parallellen te trekken met ontwikkelen van het schrift buiten Egypte?
Ilona Regulski:

- Het grootste deel van mijn materiaal is opgegraven in het begin van de 20ste eeuw, toen opgravers nog een deel van hun vondsten mee naar hun thuisland mochten nemen. Het was heel gebruikelijk dat musea bepaalde opgravingen financieel ondersteunden om een deel van de vondsten te verkrijgen. Voor ‘mijn’ periode is de Engels onderzoeker William Flinders Petrie daarin heel belangrijk geweest. Hij heeft rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20ste eeuw op veel Vroegdynastische sites gewerkt en een groot deel van zijn objecten zijn in verschillende collectie in Europa terechtgekomen. In ruil voor dergelijke steun werd, bijvoorbeeld, aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel meer dan 50.000 fragmenten vaatwerk en andere vondsten (waaronder ook vroege inscripties) uit de oudste koningsgraven van Abydos overgemaakt. Het grootse deel is echter in Engelse collecties terechtgekomen, maar ook Berlijn, Parijs, Leiden en zelfs collecties buiten Europa hebben een deel van de buit gekregen. Ik heb de meeste van deze collecties bezocht, omdat de publicaties van deze objecten vaak de wensen over laten. Het was soms een ware zoektocht en opgravingen in de magazijnen van deze collecties heeft een groot deel van mijn tijd in beslag genomen.
- Wat de tweede vraag betreft: er is veel geschreven over deze thematiek maar als je je echt met de bronnen bezig houdt, blijkt dit toch heel wat moeilijker. Ik ben van mening dat het Egyptisch schrift een heel specifieke ontwikkeling ondergaan heeft en om parallel te trekken zou je de andere schriften even intensief moeten bestuderen. De vondstomstandigheden zijn ook doorslaggevend. Om een (met het Egyptisch schrift) contemporain voorbeeld te geven; de meeste bronnen van Mesopotamisch schrift zijn in nederzettingen of in administratieve contexten gevonden terwijl de meeste Egyptische bronnen in graven zijn teruggevonden. Dit kan het vertekende beeld geven dat Egyptisch schrift veel meer in religieuze context gebruikt werd terwijl het Mesopotamische schrift enkel administratief is. Beide zijn wellicht eerder in een gelijkaardige context ontstaan.

Wordt uw eindwerk ter beschikking gesteld voor het grote publiek?
Ilona Regulski: Er wordt zeker aan een wetenschappelijke publicatie gewerkt, ja, maar of er ook iets voor het ‘grote publiek’ komt, weet ik nog niet.

Afbeelding

U krijgt van mij carte blanche (I wish I could): waar had u graag nog eens opgravingen willen leiden of verrichten?
Ilona Regulski:

In Saqqara… maar dat ga ik dan in februari ook doen!
Saqqara is wellicht het meest bekend omwille van de Djoser piramide maar in het zuiden van de site liggen enkele oudere koningsgraven (uit de 2e dynastie). Het zijn labyrintachtige structuren met talrijke gangen en kamers die het ondergronds paleis van de koning moeten symboliseren. Van de bovenbouw is vrijwel niets bekend. Tot voor kort waren slechts 2 oudere koningsgraven bekend (uit de eerste helft van de tweede dynastie, 2900-2800 v.Chr.), wat meteen ook de start van Saqqara als koninklijke begraafplaats betekent. Deze konden door middel van inscripties aan respectievelijk de eerste en de derde koning van de 2e dynastie toegeschreven worden. In 2002, echter, deed het Nederlandse team tijdens het opgraven van hun Nieuwerijks necropool een verassende ontdekking. Bij het vrijleggen van de grafschacht van het graf van Meryeneith, stootten zij op oudere structuren. Gezien de locatie, grondplan en de paar vondsten kunnen deze structuren aan de 2e dynastie toegeschreven worden. Uit het feit dat de hoge ambtenaren helemaal in het noorden van Saqqara begraven werden en door de nabijheid van de 2 reeds bekend koningsgraven uit deze periode, blijkt het hier tevens om koningsgrav(en) te gaan. We kennen de eigenaar (nog) niet maar in oude koningslijsten worden nog een aantal koningen vermeld waarvoor we nog geen graven hebben. Een paar schriftbronnen zijn genoeg om de koningen die daar begraven lagen te identificeren. Hiermee zouden we niet alleen een stukje geschiedenis schrijven maar tevens iets meer te weten komen over de vroegste fase van Saqqara als Koninklijke necropool.
Het fijne aan mijn job is dat ik kan werken waar ik wil. Het probleem is alleen om constante financiering te vinden. De eerste (test)campagne wordt gefinancierd door de Nederlandse ambassade maar als het iets groots wordt (wat ik natuurlijk hoop) moet ik voor volgend jaar naar andere middelen zoeken.

Erg spannend. Heel veel succes toegewenst van het Pr Kmt forum, en we kijken uit naar wat de onderzoekingen in Saqqara opleveren. Potentiële financiers moeten niet twijfelen aan de belangrijkheid van dit onderzoek.
Van harte bedankt voor dit vraaggesprek.
Laatst gewijzigd door Philip Arrhidaeus op Do Jun 05, 2008 5:39 pm, in totaal 1 keer gewijzigd.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6393
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Taa Seqenenre » Di Jan 15, 2008 6:32 pm

Schoooon interview, plezant om lezen. 8)
Ik zou ook wel eens op die manier begeleid willen worden in Egypte. Enkel voor studenten? :)

Is dat in iedere universiteit zo dat de mogelijkheid om een lespakket in Egypte te volgen verplicht of aangeboden wordt? Ook in het buitenland?

Originele gedachte om de eerste schrifttekens te benaderen met het inzicht van een kunstopleiding.
Eigenlijk een beetje logisch hé?

Mevrouw Regulski publiceerde An Early Dynastic Rock Inscription at el-Hosh in de laatste Journal of Egyptian Archaeology, JEA 93, 2007
http://www.ees.ac.uk/publications/jea.htm
Gebruikers-avatar
Taa Seqenenre
 
Berichten: 206
Geregistreerd: Ma Apr 10, 2006 4:55 pm

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Do Apr 03, 2008 7:50 pm

Het curriculum van Ilona Regulski is nu hier te vinden:
http://www.nvic.leidenuniv.nl/content_d ... atting.doc

Haar publicaties hier:
http://www.nvic.leidenuniv.nl/index.php3?m=17&c=89

En zeer interessant, over haar onderzoek naar de eerste schrifttekens in Egypte:
http://www.nvic.leidenuniv.nl/index.php3?m=17&c=79
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6393
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Sa-Tjaoe » Di Apr 08, 2008 9:49 pm

Knap interview.
Merci voor de update, anders was het me ontsnapt. :wink:
Gebruikers-avatar
Sa-Tjaoe
 
Berichten: 294
Geregistreerd: Za Dec 02, 2006 4:53 pm
Woonplaats: Brugge


Terug naar Egyptologen en archeologen

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten

cron