Vlaanderen, Sint-Niklaas, Kasteel Moeland

Moderator: yuti

Vlaanderen, Sint-Niklaas, Kasteel Moeland

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Zo Apr 16, 2006 11:34 pm

http://www.geocities.com/roggemansmarcel/moeland.htm

Deze post kwam in een andere thread van Jef.

Een in 1778 gebouwd kasteel, waarin omstreeks 1870 een Egyptische zaal aangelegd werd.
Laatst gewijzigd door Philip Arrhidaeus op Za Mei 20, 2006 5:38 pm, in totaal 1 keer gewijzigd.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Ma Apr 17, 2006 5:49 pm

Omdat ik zag dat de website niet bereikbaar was, post ik hieronder de tekst zonder foto's:

Het Moelandkasteel in de Hospitaalstraat, te Sint-Niklaas, beter gekend als ‘Sint Antoon’, werd in 1778 gebouwd door Hendrik van der Sare die de algemene erfelijke ontvanger van het Land van Waas was. Hij verkocht het later aan burgemeester Jan Baptist Everaert van Beveren en die verkocht het in 1832 aan senator Bernard de Munck - de Moerman die tot 1845 burgemeester van Sint-Niklaas was. Het was door zijn toedoen dat in 1833 Leopold I in dit kasteel, vier dagen verbleef om de versterkingen aan de Linkeroever van de Schelde te inspekteren. Het kan moeilijk anders of deze moet konnekties aangeknoopt hebben met de heer Nauwelaerts, die destijds op ‘t Castrohof woonde. De naam van deze laatste ontdekten we op een dokument waaruit blijkt dat op 18 augustus 1819 het Vrijmetselaarsgenootschap ‘L’Aménité’ in zijn woning opgericht werd.
De enige dochter van de senator, jonkvrouw Emma de Munck, huwde in 1857 met ridder Amadeus de Schoutheete de Tervarent. Hij was de zoon van barones de Villers van Olgrand en werd geboren in 1835 op het kasteel van Westland bij Sint-Amandsberg. Hij was een tijd provinciaal raadslid in Oost-Vlaanderen en tevens ondervoorzitter van de raad. In 1861 hielp hij de oudheidkundige Kring van het Land van Waas stichten. Hij liet ook de verbouwingen aan het kasteel uitvoeren, zoals de verbindingen tussen de drie gebouwen, het oprichten van de bakstenen toren en de bouw van de ‘Egyptische zaal’. Dit laatste moet zijn gebeurd tussen 1867 en 1877.
Emma de Munck overleed op 3 mei 1887 en merkwaardig is dat niet hijzelf het overlijden ging aangeven. Amadeus de Schoutheete trok na de dood van zijn echtgenote naar Parijs, waar hij drie jaar later met de Engelse Ellena Webb huwde. Hij bleef in Parijs, waar hij ook stierf op 2 april 1891. Twee jaar eerder, namelijk op 29 mei 1888 verkochten zijn drie kinderen via notaris Geerts te Sint-Niklaas het eigendom aan de Hospitaalstraat aan de Zusters van Liefde voor 110.000 bfr.. Sindsdien bewoonden de Zusters het kasteel Moeland dat omgedoopt werd tot Sint-Antonius en een rusthuis voor alleenstaanden werd, wat het ook nu nog is.

Vrijwaard voor afbraak.
Het kasteel Moeland zou tegen de vlakte gaan om plaats te maken voor een parking voor 250 auto’s, evenveel als er kamers in de nieuwe ziekenhuisvleugel zouden zijn. Jan Buytaert, toen sekretaris van de Oudheidkundige Kring van het land van Waas, werkte als een Don Quichote. Resultaat van zijn inspanningen : de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht gunstig advies uit in verband met de bescherming van het kasteel Moeland. Dit gebeurde nog tijdig of een heel stuk verleden van Sint-Niklaas zou niet meer hebben bestaan.

De Tempel zelf.
Via een geheim deurtje komt men de grote zaal binnen langs noordzijde. Men wordt getroffen door de twaalf bas-reliëfs-panelen, van elkaar gescheiden door zuilen. De heer Buytaert vertelde ons dat grote archeologen zoals prof. De Meulenaere werkelijk een shock kregen bij konfrontatie met deze zaal. Al deze half verheven beeldhouwwerken zijn één voor één knappe copies naar de gravures in het elfdelig werk ‘Description de l’Egypte’. Deze gravures werden uitgevoerd naar ter plaatse gemaakte tekeningen op bevel van Napoleon tijdens zijn beroemde veldtocht van 1798. De betrokken tekeningen werden gemaakt in de tempels van Philae, Karnak en Denderah. Aan de samenstelling van deze boekdelen zouden niet minder dan 400 graveurs meegewerkt hebben. Deze twaalf panelen werden met 23 symbolische kleuren geschilderd door de binnenhuisschilder en drukker Arnold de Castro en dit onder toezicht van de Franse Egyptoloog Prise d’Avennes.
Op het plafond is een trouwe kopie aangebracht van de dierenriem uit de tempel van Denderah. Op de zuilen die de panelen van elkaar scheiden komen hiëroglyfen en lotusstengels voor. Volgens prof. Zeijlemaker (Vrijmetselarij, symboliek en ritus - blz. 83) is het bij de Nederlandse Vrijmetselaars en zij die de Franse traditie volgen de gewoonte in de Noordwest-, Zuidwest- en Zuidoost-hoeken van de tempel de lichten van Wijsheid, Schoonheid en Kracht op hoge kandelaars te doen branden. Merkwaardig genoeg ontdekken we in deze drie hoeken van de zaal ook punten op de zuilen waar vroeger kaarslantaarns vastgehecht waren. In de basreliëfs ontdekten we hier en daar ook pentagrammen die niet afgewerkt zijn. Pentagrammen zijn veel voorkomende symbolen in Vrijmetselaarstempels. Deze worden ook wel de ‘plaatsen des lichts’ genoemd omdat er zoveel aandacht geschonken wordt aan de lichtsymboliek. In dit opzicht zijn ook de drie vensters meldenswaardig omdat ze respektievelijk uitzien op het Oosten, Zuiden en het Westen. Elk moment van de dag kan het zonlicht er dus binnen.

Aan de Noordzijde, de zijde van de duisternis, merkten we nog een tweede geheime deur. Ze geeft uit op een donkere plaats - de Voorhof. Alles wijst erop dat dit de plaats der inwijdingen of van de symbolische dood moet zijn geweest.

Nog een laatste symbool dat we verscheidene keren aantroffen en dat thuishoort bij verschillende esoterische genootschappen is de gevleugelde zonneschijf met aan weerskanten een opgerolde slang of uraeüs. Dit is het teken van Horus, de Egyptische zonnegod en zoon van Isis en Osiris. Het vreemde echter is wel dat al deze zonneschijven zwart gekleurd zijn wat overeenkomt met de zwarte vrijmetselarij, de graden 19 tot 30. We vinden dezelfde symboliek in de alchemistische genootschappen als de voorstelling van het Nigredo. Het is niet de uiterlijke zon maar de innerlijke Zon die verduistert wordt omdat ze anders oogverblindend zou werken voor de adept.

Bij de Potter en Broeckaert lazen we verder nog dat al de koperen klinken, de speciale venstersluitingen, het stukwerk, de houten plinten en de prachtige marmeren schouw, waarin een gevleugelde zonneschijf werd uitgewerkt, uitgevoerd werden door August Bonefoy een Luikenaar. Hij was ook de ontwerper van de basreliëfs. Hij zou ze hebben uitgevoerd in 1874. Arnold de Castro die de panelen schilderde was verbonden aan het Castrohof .

Een Vrijmetselaarstempel
In 1978 weekte de heer Jan Buytaert van de Oudheidkundige kring van Sint-Niklaas het oude behangsel los in een der vervallen zaaltjes van het Castrohof en ontdekte hierachter een aantal fresko’s in de 18° eeuwse empirestijl.

Hoogstwaarschijnlijk was in deze zaal het ‘atelier’ gevestigd van de Loge ‘L’Aménité’. Dit genootschap bestond sinds 21 november 1817 en was in het Castrohof gevestigd. De Loge van Sint-Niklaas was vooral gedurende de eerste helft van de 19°eeuw aktief en had het nummer 31 in de lijst der Zuidelijke Provincies. De heer Hugo de Schampeleire, bekend om zijn opzoekingen in verband met Loges uit de omgeving van Antwerpen, bezorgde hierover een aantal inlichtingen aan wijlen conservator Albert Huwé.

Rond 1825 werden de Loges van Sint-Niklaas ‘L’Aménité’, Lokeren ‘L’Accord Parfait’ en Nijvel ‘Les Amis Discrets’ ontbonden.

Reden was het achterblijven van de opgave van de namenlijst en het niet betalen van de achterstallige bijdragen. ‘L’Aménité’ van Sint-Niklaas werd daarna overgebracht naar Dendermonde. Toen na de Belgische Omwenteling, op 28/2/1833 de Belgische Ateliers een zelfstandige Obediëntie stichtten, ‘Grootoosten van België’ genaamd, waren er enkele Loges die deze Obediëntie niet erkenden en trouw bleven aan de Nederlandse Obediëntie. Tot deze groep behoorden de drie Gentse Loges ‘La Félicité bienfaissante’, ‘Septentrion’, ‘Les Vrais Amis’ en de Loge ‘L’Aménité’ uit Sint-Niklaas. In de Nationale Bibliotheek van Parijs werd een ledenlijst aangetroffen die in 1817 overgemaakt was aan de ‘Grand Oriënt de France’. Hierdoor geraakte de namen bekend van een twaalftal vrijmetselaren, allen inwoners van Sint-Niklaas.

Amadeus de Schoutheete de Tervarent vinden wij nergens op vermelde namenlijsten van het Grootoosten. Ook schijnt er geen verbinding te bestaan tussen het Vrijmetselaarsgenootschap ‘L’Aménité’ en de Egyptische zaal op uitzondering van Arnold de Castro die de panelen ervan schilderde.

Een Rozekruiserstempel
De hypotese dat de Egyptische zaal een Rozekruiserstempel zou kunnen geweest zijn vinden we o.a. door een gesmeed Rozekruis dat zich nabij het kasteel bevind. Nochtans hoeft dit enige bestaande Rozekruiserssymbool niet de maatstaf te zijn om tot al te snelle conclusies te komen. Ook in de Vrijmetselarij wordt dit symbool gebruikt in de 18° graad uit de Schotse Ritus. Trouwens de vermelde naamlijst van het Castrohof waren ook Rozekruisers wat kan duiden op de reeds behaalde 18° graad uit deze Ritus. Een analoog symbool vond ik op de achterzijde van de monumentale graftombe van Graaf Goblet d’Alviella die gedurende een zekere tijd Grootmeester is geweest van het Grootoosten en tevens Inspekteur van de Rozekruisersorde ( zie ‘geschiedenis van de Rozekruisers’ van Wittemans ).

Wanneer we weten dat de Rozekruisersbeweging vorige eeuw zeer aktief was in België, Frankrijk en Groot-Brittannië zou het niet verwonderlijk zijn dat Sint-Niklaas voor hen een pleisterplaats was.

Op de eerste verdieping van het gebouw bestond vroeger een mooie kapel die later door de nieuwe eigenaars werd afgebroken wegens verbouwingskosten. Naar men ons vertelde verbleef de echtgenote van de ridder in deze kapel tijdens de samenkomsten in de zaal van het geheim genootschap. Nog in leven zijnde familieleden van ridder Amadeus de Schoutheete wilden het volgende vertellen. Toen hij, na de dood van zijn echtgenote, naar Parijs verhuisde, werden al zijn persoonlijke bezittingen ingepakt. Op een gegeven ogenblik vielen bij het leegmaken van een kast een aantal zwartomrande brieven in de handen van een van de kinderen. Angstvallig trok hij die terug uit hun handen en wierp ze onmiddellijk in het vuur. Waarom, blijft een open vraag ?

Een voorlopige hypothese
Gezien de bouw van de Egyptische zaal geschiedde in de periode tussen 1867 en 1877, vermoedelijk zelfs in 1874, en de Schoutheete het pand reeds verlaten had in 1887-88 kan het overlijden van zijn vrouw op 3/5/1887 vermoedelijk de reden zijn geweest van zijn vertrek naar Parijs. Het blijft niet uitgesloten dat hij in geldmoeilijkheden zou zijn geraakt ! Tenslotte verkochten de drie dochters het aan de Zusters van Liefde voor het luttele bedrag van 110.000 bfr. Aangezien De Schoutheete zelf een verwoed oudheidkundige was en ons enkele werken heeft nagelaten kan het niet uitgesloten zijn dat hij deze zaal als ‘eetzaal’ gebruikte. Dit werd onlangs bevestigd door een nabestaande van hem die ambassadeur is van Japan. Doch lijkt het mij onaannemelijk dat vooral de ligging van deze Tempel en haar rituele indeling zouden gekonstrueerd zijn voor de butler, de diensters en de keukenpieten.

Een ander hoogst merkwaardig feit is dat De Schoutheete huwde met de Engelse Ellena Webb. De occulte geschiedenis leert ons dat er tussen Groot-Brittannië, België en Frankrijk in vorige eeuw een nauwe band bestond op esoterisch vlak. Dit feit wordt o.a. bevestigd door een grafmonument nabij de grafkelder van Goblet d’Alviella, rechts van de ingang, naast de eerste twee sfinx die een gevleugelde zonneschijf draagt op een marmeren obelisk. De begravene is een Brit !

Andere feiten die onlangs aan het licht kwamen doen vermoeden dat De Schoutheete lid werd van een Rozekruiserskapittel te Parijs na zijn vertrek uit Sint-Niklaas. De bindingen die er nu nog overblijven zijn misschien dan nog wel te vinden binnen de ‘Golden Dawn’, de ‘S.R.I.A.’ en de ‘Memphis-Misraïm’ Loges. Hierbij in acht genomen dat er ook in Londen een gelijkaardige Tempel is gevonden doet ons weer andere sporen onderzoeken.
----------------------------------------------------------------------
Het resultaat van bovenstaande tekst dateert van 1981.
Ondertussen werden andere gelijkaardige complexen gevonden. De voorzitter van de ‘Koninklijke Oudheidkundige Kring van het land van Waas’ berichtte me op 24/10/1998 dat er in de Kasteeldreef te Temse eveneens een Egyptische zaal werd aangetroffen. Een ander complex vinden we in de ‘salle de compagnie’ in het kasteel van Bazel te Kruibeke welke in 1906 ingericht werd door graaf Vilain. Ook deze zaal bevat veel Egyptische elementen.

Tot nog toe werd geen enkel bewijs gevonden dat welk complex dan ook tot een broederschap zou hebben behoord.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Di Apr 18, 2006 7:18 pm

Jef schreef:
Het bestaat nog.
+/- 2 jaar terug kreeg en foldertje in handen waarin gesproken werd over deze Egyptische zaal. Achterop deze folder staat dat het gratis te bezoeken is, echter enkel in groepsverband en op afspraak. En dan ook nog aan te vragen via de dienst toeristme te Sint-Nikolaas.
Nu ik de website heb gezien, ben ik nog meer geinteresseerd geraakt in een bezoek aan deze zaal.

Het telefoonnummer dat je doorgaf bestaat niet meer. Het correcte nummer van de dienst toerisme is nu: 32 3 760 92 60

Een vriendelijk dame,
michal.bauwens@sint-niklaas.be
vertelde me dat er momenteel werken aan het kasteel gebeuren tot eind september 2006 en dat bezoek nu onmogelijk is.
Na deze periode is (groeps)bezoek mèt verplichte gids mogelijk op afspraak. Max 25 personen, 40 euro/twee uur.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Jef » Wo Apr 19, 2006 5:43 pm

Tegen die tijd eens kijken of ik ergens bij aan kan sluiten :lol:
Gebruikers-avatar
Jef
 
Berichten: 1227
Geregistreerd: Za Apr 01, 2006 2:56 pm
Woonplaats: Etten-Leur, NL

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Za Apr 22, 2006 3:42 pm

Ik heb nog een paar foto's ontdekt in 'Van Nijl tot Schelde', de catalogus uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in samenwerking met de BBL op het Konngsplein te Brussel, van april tot juni 1991, over voorwerpen in privé verzamelingen in België.
Er is een foto van de eetzaal te zien, een foto van het plafond, 'de dierenriem van Denderah' en een détail van een vensterklink in de vorm van Sobek.
Ziet er toch wel heel speciaal uit.
Men zegt hier nog eens dat de Brusselse kunstenaar Auguste Bonnefoy voor de realisatie assistentie heeft gehad van de Franse Egyptoloog Prisse d'Avennes.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Katrien » Di Mei 16, 2006 5:11 pm

Hmm, ik woon al heel mijn leven in Sint Niklaas, en ik wist hier niets van... De moeite waard om toch eens over en weer te rijden :D
Een tip voor iedereen die er naartoe wil: parkeer zo mogelijk niet op de markt, want het duurt een halfuur eer je er bent, en dan kan je je nog blauw betalen ook
Katrien
 
Berichten: 2
Geregistreerd: Di Mei 16, 2006 5:05 pm
Woonplaats: St Niklaas

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Di Mrt 11, 2008 3:26 pm

Pr Kmt organiseert voor alle geïntereerden een gratis bezoek aan het Moelandkasteel op zaterdag 07/06/08:

viewtopic.php?t=1191&mforum=prkmthetegyptef

Misschien is het best mij uw naam en het aantal belangstellenden door te geven, wegens max. 25 bezoekers.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Malfliet » Di Mrt 11, 2008 6:21 pm

Enkele jaren geleden heb ik ooit deze zaal bezocht. Echt de moeite waard. Zelfs de deurknoppen zijn in een Egyptianiserende stijl.

Vermits het toen op uitnodiging van de directeur van het aanpalende ziekenhuis was, waartoe de zaal behoort, konden we er zoveel tijd doorbrengen als we wouden.

Ik heb het al gezien, dus ik hoef niet meer mee. Maar voor de anderen, geniet van deze uitstap. (ik verwacht daarna wel enkele foto's op het forum).
Gebruikers-avatar
Malfliet
 
Berichten: 233
Geregistreerd: Di Jul 11, 2006 3:42 pm
Woonplaats: Vilvoorde

Berichtdoor Jef » Di Mrt 11, 2008 8:08 pm

Een leuk idee Philip.

Ik ben zelf heel de maand juni met vakantie.
Maar voor al die andere die wel mee zullen gaan al vast veel plezier toegewenst.
Gebruikers-avatar
Jef
 
Berichten: 1227
Geregistreerd: Za Apr 01, 2006 2:56 pm
Woonplaats: Etten-Leur, NL

Berichtdoor william » Di Mrt 11, 2008 10:42 pm

Philip,

een fantastisch initiatief, een prima gelegenheid om die veelbesproken zaal te bezichtigen :welldone:

Maar vooral een een goede gelegenheid om andere forumleden te ontmoeten, zowel leden die je maar af en toe maar soms verrassend ziet opduiken als leden waarvan je dagelijks posts leest. Ik moet zeggen van de leden die ik al mocht ontmoeten heb ik alleen goede herrinneringen overgehouden dus ik kijk er zeker naar uit :)

william
william
 
Berichten: 268
Geregistreerd: Wo Okt 17, 2007 4:32 pm
Woonplaats: Lochristi

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Di Mrt 18, 2008 6:23 pm

Malfliet schreef:
(ik verwacht daarna wel enkele foto's op het forum).

Ik weet niet of er foto's mogen gemaakt worden ... dat ben ik aan het navragen.

Maar ik dacht van niet. Jij hebt dus waarschijnlijk ook geen foto's, Malfliet? Anders zag ik ze wel graag eens.

Enkele jaren geleden? Dan waren ze nog volop bezig met de restauratie ... zeker toen ik buiten op de parking stond tijdens 'Egypte in het Waasland':
viewtopic.php?t=2019

Jammer dat je er niet kunt bij zijn Jef :( ...

en inderdaad William: zeker een reden om achteraf met geïnteresseerden een Egyptofiel babbeltje te maken. Raad waar we die dag nog zullen arriveren?
Laatst gewijzigd door Philip Arrhidaeus op Do Feb 11, 2010 8:29 pm, in totaal 1 keer gewijzigd.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Zo Jun 08, 2008 10:54 am

Moelandkasteel, Moeland Kasteel, Kasteel Moeland ... ik kom verschillende schrijfwijzen tegen op het net en in artikels, en ik hoorde van de gids die ons begeleidde op 07/06/08 dat het eigenlijk 'Moerland' zou moeten zijn. :)

Er mochten dus wel degelijk foto's gemaakt worden. :D

Hieronder niet alle foto's, maar toch een pak ... hopelijk wordt het niet te lastig om in te laden, wanneer deze pagina geopend wordt. Indien wel ... laat me a.u.b. iets weten, dan zoek ik een mogelijkheid om ze op een aparte site te zetten.

Zoals ik hier al ergens elders zei, was ik verrast door de grootte van de zaal, de prachtige kleuren, de accurate kopies van uit de 'Description de l'Egypte' en de uitvoering in reliëf van alles. Iets wat op de foto's niet tot zijn recht komt.

Ik heb ook geprobeerd om een vergelijking te maken met de tekeningen in de 'Description de l'Egypte' van de expeditie van Napoleon.

Ik plaats de foto's in een paar afzonderlijke berichtjes ...
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Zo Jun 08, 2008 11:05 am

Op de foto rechts staat een beetje raar het woord 'ramen', maar dat is om aan te duiden waar de 'Egyptische zaal' zich bevindt. Het raam op de hoek komt overaan met het meest rechtse raam onderaan op het plannetje. De schouw op het plannetje bevindt zich dus aan de binnenkant tegen de lange blinde muur op dezelfde foto rechts.

Afbeelding

Op dit grondplan staat linksboven bij Ia de huidige toegangsdeur. Ia en Ib zijn twee kleinere deuren die toegang geven vanuit het interieur van het kasteel en die vroeger gebruikt werden door de bedienden in deze eetzaal.
De vroeger toegangsdeur (links op het plan), ook vanuit het interieur van het kasteel, is nu niet meer in gebruik en waar de deur zat, zit nu een gezandstraalde glasplaat met de beeltenis van Seth.

Mijn aanduiding van de zuilen is niet steeds even goed gelukt :oops: , maar de bedoeling was om met kleur aan te duiden dat viermaal twee identieke kapitelen op de zuilen verwerkt zijn ... telkens diagonaal identiek.

Afbeelding
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor william » Zo Jun 08, 2008 9:48 pm

Het is inderdaad een aangename voormiddag geweest, en zoals ik had gehoopt hebben we kunnen kennismaken met forumleden waarvan we tot dan toe enkel een beeld konden vormen in onze fantasie. Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast was.

Wat de zaal betreft is mij het meest opgevallen dat er een aantal elementen, ontleend aan de Egyptische kunst, sterk aangepast waren aan de filosofie van de opdrachtgever, cfr. de zwarte zonneschijf. Voor de rest denk ik dat een grondiger aanpak nodig is om alle afbeeldingen en filosofisch ideologische achtergronden van de zaal te onderzoeken. Ik ben er van overtuigd dat daar meer over te ontdekken valt.

Maar voor ik dit bericht afsluit, Philip, hartelijk bedankt voor deze dag!! :welldone:

william :)
william
 
Berichten: 268
Geregistreerd: Wo Okt 17, 2007 4:32 pm
Woonplaats: Lochristi

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Ma Jun 09, 2008 2:44 pm

Niets te danken William, graag gedaan.

Jij - en iedereen die er was en de intentie had om te komen maar verhinderd waren - bedankt voor de interesse.

William schreef:
Wat de zaal betreft is mij het meest opgevallen dat er een aantal elementen, ontleend aan de Egyptische kunst, sterk aangepast waren aan de filosofie van de opdrachtgever, cfr. de zwarte zonneschijf. Voor de rest denk ik dat een grondiger aanpak nodig is om alle afbeeldingen en filosofisch ideologische achtergronden van de zaal te onderzoeken. Ik ben er van overtuigd dat daar meer over te ontdekken valt.

Dat is wellicht zo ... de gids had terecht voor dat zijn publiek normaal vooral geïnteresseerd was in het oude Egypte. Dus hij heeft zich daarop toegespitst.
Maar over de Egyptische zaal had ik inderdaad ook graag iets meer gehoord van de symboliek die in de gekozen afbeeldingen en de kleuren stak.

Als die er al was ... ik hoorde meermaals iets van twaalf sterren, terwijl er dat bijvoorbeeld op paneel II bij Hathor meer zijn en bij Shu op paneel IV ook. Maar dat had dan (eigenlijk niet dus) te maken met de twaalf uren van de nacht ... ?

Voorlopig echter ben ik geneigd te denken dat we er ook niet te veel achter moeten zoeken. De kleuren bijvoorbeeld werden waarschijnlijk gekozen vanuit de tijdsgeest wanneer ze gemaakt werden ... kijk maar naar de 'oorlogskroon' van Seti I (I) of de 'witte kroon' van de farao langs de andere kant van de zaal (VI), net zoals de kleuren van de kledij ... de kunstenaar heeft ingevuld volgens zijn smaak denk ik.
En zonder kennis van het uitzicht van de echte reliëfs, gewoon met als basis de 'Description'.
Description de l'Egypte

Daarom denk ik ook dat Emile Prisse d'Avennes nièt betrokken geweest is bij de decoratie, of zeker niet bij de inkleuring ... die mens zal toch wel geweten hebben hoe een 'oorlogkroon' er uit zag?
Histoire de l'art égyptien van Prisse d'Avennes

Ook de achthoekige vorm van de zaal ... een zaal heeft vier zijden en wanneer je verschillende zuilen en panelen wilt incorperen, kom je al vlug aan een achthoek. Moet er daar meer achter gezocht worden?

Verdere symboliek kan, maar blijft voor mij verborgen. :wink: Tot er mij iemand op het tegendeel wijst natuurlijk.

Ik vermoed dat we hier gewoon te maken hebben met iemand die als boekenverzamelaar (Ridder Amédée-Jean-Victor-Marie de Schoutheete de Tervarent, de opdrachtgever voor de zaal) aangesproken was door de 'Description de l'Egypte', de verhalen en de romantiek er rond.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Volgende

Terug naar Egyptomanie

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron